top of page
Jing Mei Woo

Jing Mei Woo

Suyuan Woo

Suyuan Woo

Waverly Jong

Waverly Jong

Lindo Jong

Lindo Jong

Rose Hsu-Jordan

Rose Hsu-Jordan

An Mei

An Mei

Lena St. Clair

Lena St. Clair

Ying Ying St. Clair

Ying Ying St. Clair

An Mei's Mother

An Mei's Mother

Second Wife

Second Wife

Huang Tai Tai

Huang Tai Tai

Chwun Yu & Chwun Mei Wang

Chwun Yu & Chwun Mei Wang

Amah, Yan Chang, & the Servant Girl

Amah, Yan Chang, & the Servant Girl

The Watermelon Man

The Watermelon Man

JOY LUCK CLUB

bottom of page